PRAVILNIK O SIGURNOSTI I UVJETIMA SUDJELOVANJA

Svi natjecatelji na “Erpenjska pisanica 2023.” dužni su pridržavati se sljedećih pravila i propisa organizatora utrke. Organizator utrke je Sportsko društvo Mala Erpenja te zadržava pravo promjene istih iz razloga povećanja sigurnosti natjecatelja na utrci. Svi natjecatelji svojom prijavom prihvaćaju sva pravila i propise u niže navedenim člancima.

 

Članak 1.

Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila

Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe
koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
Pratitelji maloljetnih natjecatelja prijavljuju natjecatelje i prihvaćaju Izjavu da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.

Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu
odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti
ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke
bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari
natjecatelja tijekom natjecanja.
Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

Članak 2.

Kategorije, bodovanje i ukupni poredak

Na utrci natjecatelji se mogu natjecati u dvije kategorije: Duga i Kratka.

Maloljetni natjecatelji rođeni 2009. godine i kasnije ulaze u poseban poredak.

U svim kategorijama poredak je odvojen po spolovima.

 

Članak 3.

Mjerenje vremena

Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
Organizator utrke je službeni mjerioc vremena.
Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.

Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

Članak 4.

Prijava i startnina

Prijava za utrku: na način kako to propisuje organizator pojedine utrke.
Uplata startnine: na način kako to propisuje organizator pojedine utrke.

Članak 5.

Oprema

Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
Obavezna oprema sadrži sljedeće: a) mobitel b) startni broj (osiguran od strane organizatora
na dan natjecanja)
Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja
u bilo koje vrijeme utrke.

Članak 6.

Obavezni dokumenti

Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):
a) Osobna iskaznica

Članak 7.

Pravila diskvalifikacije

Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje Pravila i propisa natjecanja.
Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava
privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja

 

Članak 8.

Odustajanje

Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku
pomoć.

Članak 9.

Ekološka pravila

Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na
početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
Zabranjeno je odlaganje smeća na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran.

Članak 10.

Sponzori

Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za
oglašavanje sponzora pojedine utrke.

Članak 11.

Sigurnost

Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u
nevolji.
Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti
terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to
ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi
stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili
čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se
ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

Članak 12.

Promjena staze

Organizator utrke pridržava sva prava promjene staze te može skratiti
vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost
natjecatelja.

Članak 13.

Protesti i žalbe

Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku
natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.

Članak 14.

Suglasnost o medijskoj slobodi

Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može
biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i
foto materijala.

Članak 15.

Oslobađanje organizatora od odgovornosti

Prijavom za utrku natjecatelji oslobađaju organizatora utrke od bilo kakve odgovornosti za bilo kakav
imovinski i neimovinski gubitak, ozljedu ili oštećenje pretrpljenu u svezi sudjelovanja u natjecanju.