Godišnja financijska izvješća udruge.

Datoteke možete preuzeti klikom na tipku “Download”


GFI 2018Download
GFI 2017Download